Ustrojstvo

 1. TIM ZA OBITELJSKO PRAVNU ZAŠTITU I SKRBNIŠTVO ZA DJECU

 • obiteljsko pravna zaštita djece,
 • obiteljsko pravna zaštita braka,
 • imovinsko pravni odnos roditelja i djece,
 • uzdržavanje,
 • obrade potencijalnih posvojitelja, evidencija, postupak posvojenja,
 • intervencije u obitelji i postupanja u slučaju nasilja u obitelji,
 • savjetodavni rad,
 • suradnja s policijom, školom, udrugama i ostalim ustanovama i institucijama,
 • mogućnost odobravanja žurnih jednokratnih naknada,
 • usluga smještaja i boravka djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • usluga stručne pomoći u obitelji,
 • davanje prijedloga ostalim timovima o potrebama priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi,
 • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS

Poslove u timu za obiteljsko pravnu zaštitu obavljaju stručni radnici:

1. Danica Bušić,dipl pravnica

2. prof.Mirta Klepo, psiholog

3. Glorija Odobašić,dipl.soc.radnica

4. Ana Karalić,mag.soc.rada

5. Marina Hranj, mag. soc. rada

6. Ivona Mitrović, mag. soc. rada

7. Maja Galić, mag. psihologije

8. Anđela Šalinović Barišić, dipl. pravnica