Ustrojstvo

 1. TIM ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

 • kazneno pravna zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • obiteljsko pravna zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • intervencije i postupanja u slučaju vršnjačkog nasilja,
 • usluga smještaja i boravka djece,
 • odobravanje jednokratnih naknada
 • savjetodavni rad,
 • suradnja s policijom, školom, udrugama i ostalim ustanovama i institucijama.
 • davanje prijedloga stručnim timovima o potrebama drugih prava iz sustava socijalne skrbi,
 • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS
 • poslovi vezani za osobe lišene slobode
 • zaštita odraslih osoba temeljem kaznenog i prekršajnog zakona
 • pomoć i koordiniranje u izvršenju sigurnosnih mjera i rada za opće dobro
 • zaštita odraslih s problemima ovisnosti, postupanje u slučajevima ovisnosti

Poslove tima za zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju obavlja stručna radnica:

Anđela Šalinović Barišić dipl. pravnica

Maja Galić mag. psihologije

Iva Pavlinović, mag. soc. rada.

prof. Petra Knežević, socijalni pedagog