Ustrojstvo

  1. TIM ZA ZAŠTITU DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I ODRASLIH OSOBA S INVALIDITETOM

  • priznavanje prava na uslugu rane intervencije i psihosocijalne podrške
  • zaštita djece s teškoćama u razvoju,( rješavanje u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i dr. pravima ),
  • priznavanje prava na uslugu rane intervencije i psihosocijalne podrške
  • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja.
  • savjetodavni rad,
  • priznavanje prava na temelju utvrđenih oštećenja zdravlja:osobna invalidnina,doplatak za pomoć i njegu ,naknada do zaposlenja, inkluzivni dodatak,
  • provođenje postupka za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja,
  • davanje prijedloga stručnim timovima o potrebama drugih prava iz sustava socijalne skrbi,
  • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS

Poslove tima za zaštitu djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obavlja stručna radnica:

Anđela Šalinović Barišić dipl. pravnica

Ivana Pavošević, dip.soc. radnica