Ustrojstvo

  1. TIM ZA UDOMITELJSTVO

  • planiranje i razvijanje udomiteljstva na području nadležnosti CZSS,
  • obrade i edukacija potencijalnih udomteljskih obitelji,
  • izdavanje i obnavljanje dozvola,
  • praćenje, podrška i edukacija udomitelja,
  • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS

Poslove tima za udomiteljstvo obavljaju stručni radnici:

1. Danica Bušić, dipl.pravnica

2. prof.Mirta Klepo, psiholog

3. Glorija Odobašić, dipl.soc.radnica