Ustrojstvo

  1. TIM ZA SKRBNIŠTVO
  • poslovi skrbništva i roditeljske skrbi za punoljetne osobe,
  • priznavanje prava na temelju utvrđenih oštećenja zdravlja:osobna invalidnina,doplatak za pomoć i njegu , status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja ,inkluzivni dodatak,
  • imenovanje posebnih skrbnika
  • usluga stručne pomoći,
  • usluga smještaja i boravka osoba pod skrbništvom,
  • mogućnost odobravanja jednokratnih naknada.
  • davanje prijedloga stručnim timovima o potrebama drugih prava iz sustava socijalne skrbi,
  • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS
  • imovinsko pravni odnosi roditelja i djece

Poslove u timu za skrbništvo obavljaju stručni radnici:

Sanja Vranaričić, mag. soc. rada

Agneza Ripić dipl. pravnica