Ustrojstvo

2. TIM ZA ZAŠTITU ODRASLIH I STARIJIH OSOBA
 • intervencije vezano na otežavajuće životne okolnosti,
 • intervencije i postupanja u slučaju nasilja u obitelji,
 • usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu/obitelji,
 • usluga smještaja i boravka odraslih i starijih osoba,
 • mogućnost odobravanja žurnih jednokratnih naknada,
 • postupanje u slučajevima ovisnosti,
 • zaštita odraslih osoba ovisnih o alkoholu,
 • zaštita odraslih osoba s invaliditetom
 • priznavanje prava na usluge pomoći u kući
 • intervencije i postupanja za azilante,
 • intervencije za osobe žrtve trgovanja ljudima,
 • intervencije i postupanja za beskućnike,
 • davanje prijedloga stručnim timovima o potrebama drugih prava iz sustava socijalne skrbi,
 • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS
 • provođenje postupka za priznavanje prava na status njegovatelja
 • priznavanje prava na temelju utvrđenih oštećenja zdravlja: osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, naknada do zaposlenja.

Poslove u timu obavljaju stručni radnici:

1. Ankica Pavičić, soc radnica

2. Antonija Gazić, mag.socijalne politike

3. Magdalena Užarević, dipl. soc. radnica