Ustrojstvo

3. TIM ZA UDOMITELJSTVO

  • planiranje i razvijanje udomiteljstva na području nadležnosti CZSS
  • obrade i edukacija potencijalnih udomteljskih obitelji
  • izdavanje i obnavljanje dozvola
  • praćenje, podrška i edukacija udomitelja
  • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS

Poslove u timu za novčane pomoći obavljaju stručni radnici:

Maja Galić, mag. psihologije

Anđela Šalinović Barišić dipl. pravnica

Ivana Pavošević dipl. pravnica

Ines Koropatnicki dipl. pravnica