<--- Povratak

POSVOJENJE

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće  roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenje je neraskidiv odnos srodstva  i svih prava i dužnosti koje iz toga proizlaze. Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta, a posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine, a starija od posvojenika najmanje 18 godina.

 

POSTUPAK PROCJENE PODOBNOSTI POTENCIJALNIH POSVOJITELJA

Bračni par ili osoba koja nije u braku, prije pokretanja postupka za posvojenje, zatražiti će od centra za socijalnu skrb mišljenje o podobnosti za posvojenje. Nakon prijema  zahtjeva potencijalni posvojitelji prolaze postupak utvrđivanja podobnosti za posvojenje koji provodi stručni tim  Centra  prema kojeg čine socijalni radnik, psiholog i pravnik. Nakon provedenog postupka potencijalnim posvojiteljima se dostavlja  Mišljenje o podobnosti za posvojenje.

 

POSTUPAK POSVOJENJA

Postupak posvojenja provodi  centar za socijalnu skrb nadležan prema adresi prebivališta djeteta bez roditeljske skrbi. Postupak se pokreće po službenoj dužnosti kada su  ispunjene sve pravne pretpostavke za posvojenje i kada je procijenjeno  da je posvojenje u najboljem interesu i dobrobiti djeteta.
Po pravomoćnosti rješenja o posvojenju posvojitelji preuzimaju skrb o djetetu i sva prava i dužnosti koja stječu posvojenjem.
Podaci o posvojenju su  službena tajna. Uvid u spise predmeta o posvojenju i u maticu rođenih može se dati  posvojenom djetetu  nakon njegove punoljetnosti.

 

<--- Povratak