<--- Povratak

 

SKRBNIŠTVO

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Štićenici su osobe pod skrbništvom. Skrbništvo obavljaju skrbnik, poseban skrbnik i centar za socijalnu skrb.

Za skrbnika se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a može i djelatnik centra za socijalnu skrb ako to zahtijevaju okolnosti slučaja. Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti štićenika, upravljati njegovom imovinom te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život.

 

 

Skrbništvo za maloljetne osobe

Pod skrbništvo će se staviti maloljetna osoba čiji su roditelji:

  • umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta,
  • lišeni poslovne sposobnosti ili su lišeni roditeljske skrbi,
  • maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost,
  • odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a nisu ga povjerili na čuvanje i odgoj osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika.

Maloljetnom štićeniku odlukom centra za socijalnu skrb imenuje se skrbnik, te se on povjerava na čuvanje i odgoj skrbniku, drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, domu za djecu ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

 

 

Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe

Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite punoljetnim osobama koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima  ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba. Kad centar za socijalnu skrb ocjeni da je takvu osobu potrebno potpuno ili djelomice lišiti poslovne sposobnosti predložit će sudu pokretanje postupka koji će nakon provedenog postupka donijeti odluku o tome. Osobu koja je odlukom suda potpuno ili djelomice lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb će staviti pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika. Ako osoba lišena poslovne sposobnosti ima roditelje koji pristanu i sposobni su skrbiti o njoj, centar za socijalnu skrb donijeti će odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti.

 

Skrbništvo za posebne slučajeve

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika: djetetu;  u postupku osporavanja majčinstva i očinstva, u postupcima radi poduzimanja  mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, u  imovinskim postupcima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova kad postoji sukob interesa između djeteta  i roditelja, u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između djece nad kojom ista osoba ostvaruje roditeljsku skrb, u slučaju kad se dijete strani državljanin zatekne na teritoriju RH bez pratnje zakonskog zastupnika, te u drugim slučajevima kad su interesi djeteta i roditelja u suprotnosti, osobi; za koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti, kojoj najmanje 3 mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, koja je pod skrbništvom u imovinskopravnim postupcima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova kad postoji sukob interesa između nje i skrbnika ili bliskog srodnika i skrbnika, u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između osoba pod skrbništvom koje imaju istog skrbnika, te u drugim slučajevima kad je to potrebno radi zaštite prava i interesa osobe. Odlukom o imenovanju posebnog skrbnika utvrđuju se njegove dužnosti i ovlasti.

<--- Povratak