<--- Povratak

SOCIJALNE USLUGE
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi ( N.N. 157/13 i 152/14 ) socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.
Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.
Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade , obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

SOCIJALNE USLUGE SU:

  • PRVA SOCIJALNE USLUGA ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
  • SAVJETOVANJE I POMAGANJE,
  • POMOĆ U KUĆI,
  • PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA,
  • RANA INTERVENCIJA,
  • POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA,
  • BORAVAK,
  • SMJEŠTAJ,
  • ORGANIZIRANO STANOVANJE.

<--- Povratak