<--- Povratak

UZDRŽAVANJE DJECE

Roditelji su dužni uzdržavati svoju maloljetnu djecu i punoljetnu djecu koja se redovito i uredno školuju u srednjoj školi ili na sveučilištu.
Punoljetna djeca koja su završila obrazovanje, a ne mogu se zaposliti roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja.
Ukoliko se radi o djetetu nesposobnom za rad i privređivanje roditelji su ga dužni uzdržavati sve dok ta nesposobnost traje. Ako dijete ima vlastite prihode dužno je svojim prihodima sudjelovati u svom uzdržavanju.

 

PRIVREMENO UZDRŽAVANJE

Ukoliko roditelj koji je obveznik uzdržavanja svoju obvezu redovito ne izvršava ili izvršava povremeno tada u tom slučaju roditelj s kojim dijete živi ima pravo ostvariti privremeno uzdržavanje u nadležnom Centru za socijalnu skrb.
Privremeno uzdržavanje je pravo koje se priznaje djetetu čiji roditelj, obveznik uzdržavanja unatoč pravomoćnoj sudskoj odluci duže od šest mjeseci neprekidno ne doprinosi za njegovo uzdržavanje ili šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od devet mjeseci.
Navedeno pravo se priznaje u nadležnom Centru za socijalnu skrb po podneseno zahtjevu roditelja primatelja uzdržavanja i to pravo  može trajati najviše tri godine, odnosno sve dotle dok roditelj obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati svoju obvezu prema djetetu.
Neplaćanje uzdržavanja povlači za sobom kaznenu i materijalnu odgovornost.

 

UZDRŽAVANJE RODITELJA

Punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja koji je nesposoban za rad a nema dovoljno sredstava za život ili sredstva ne može ostvariti iz svoje imovine. Punoljetnik se te obveze oslobađa ukoliko ga roditelj iz neopravdanih razloga nije uzdržavao u vrijeme kada je to bila njegova zakonska obveza.

 

UZDRŽAVANJE BRAČNIH DRUGOVA

Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti ima pravo na uzdržavanje od svog bračnog druga. 

 

U postupcima pred sudom koji se tiču utvrđivanja obveze uzdržavanja, njezine visine, promjene visine ili druge okolnosti, uključen je centar za socijalnu skrb, koji dostavlja, na traženje, podatke sudu i ukazuje strankama u postupku na prava i obveze koje imaju, te poduzima i druge mjere, ako to okolnosti slučaja zahtijevaju.    

<--- Povratak