Dokumenti

Zakon o socijalnoj skrbi
Obiteljski zakon
Zakon o sudovima za mladež
Kazneni zakon
Prekršajni zakon
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o udomiteljstvu
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama)
Zakon o djelatnosti socijalnog rada
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o privremenom uzdržavanju